PAR MUMS

Jau vairāk nekā 10 gadus stepa dejas kompānija Soul Tap ir vadošā un lielākā stepa dejas kultūras attīstītāja un kopienas veicinātāja Baltijas reģionā.
Tiek aktīvi koncertēts, veidotas sadarbības ar visdažādākā žanra mūziķiem un skoloti jaunie stepa dejas entuziasti. Soul Tap dejotāji regulāri apmeklē stepa dejas festivālus un meistarklases ārzemēs pie pasaules līmeņa dejotājiem, tādā veidā mācoties tradīcijas un jaunākās tendences stepa dejā.
Stepa dejas kompāniju pamatā veido 4 stepa dejotājas: Annija Mangale, Rita Biezēka, Madara Rozentāle un Emīlija Jakadela.


  • 2008. dibināta stepa dejas grupa Soul Tap.
  • 2014. izveidota Stepa dejas atbalsta biedrība ar mērķi attīstīt stepa dejas kultūru Latvijā, organizējot ar šo dejas žanru saistītus pasākumus.
  • 2016. izveidota stepa dejas studija Soul Tap un uzsākta apmācība.
  • 2019. studija papildina savu nodarbību klāstu ar jauniem deju žanriem, veicinot deju personību attīstības iespējas.
  • 2020. studija optimizē darbu attālinātā formā - paplašinot stepa dejas apmācības robežas Latvijas reģionā.

Studijas pasniedzēji  Studija