IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Noteikumi ir spēkā no 2021. gada 1. Janvāra

 1. Vispārīgie noteikumi

 1. Kārtība, kādā iepazīties ar iekšējās kārtības noteikumiem

 1. Studijas darba organizācija

 1. Pienākumi

 1. Tiesības

 1. Apģērbs nodarbībās

 1. Maksāšanas kārtība

 1. Stepa deju kurpju īre

 1. Telpu īre

 1. Ugunsdrošība

 1. Ikdienas komunikācija

 1. Sūdzības un strīdu risināšana