URBĀNAIS DŽEZS

Otrdienās un Cetutdienās | 20:00-21:00 | pasniedz: Linda Beķere

Urbānais džezs jeb Fusion Jazz dance ir deja, kurā apvienojas vairāki deju stili. Urbānais džezs būtībā ir džeza deja, bet atšķirība ir dejas kustībā, kurā ikviens var atrast sev ko aizraujošu. Brīvība apvienojumā ar spēcīgu tehniku. Urbānais džezs sevī apvieno vairākus mūsdienu deju žanrus. 

Nodarbības attīsta muzikalitāti, kustību koordināciju un prasmi pārvaldīt savu ķermeni. 

Nodarbības paredzētas dejotājiem bez vecuma ierobežojumiem. 

Uz nodarbībām ieteicams ģērbties ērtā un brīvā tērpā, līdz maiņas apavi.

Pieteikties nodarbībām!

0
 .