STEPA DEJA

Stepa dejas kursā ietilpst:

  • stepa dejas tehnika;
  • stepa dejas kompozīcija;
  • stepa dejas improvizācija;
  • stepa dejas teorija (kultūra, vēsture, tendences un ētika).

Studiju procesā tiek apgūtas dejas tradīcijas, klasiskās horeogrāfiju rutīnas, Brodway tap un Rhythm tap stila ievirzes.

Radām vidi, kas ir pozitīva stepa dejas apguvei un katra audzēkņa personīgajai izaugsmei. Piedāvājam individuālu pieeju, esam atvērti radošajam lidojumam un vēlmēm savu deju prasmju pilnveidošanā. Paralēli studiju procesam piedalāmies pasākumos, organizējam audzēkņu improvizācijas vakarus un koncertus.

Programma balstīta uz iegūtajām zināšanām un tehnikām no vairākiem starptautiskiem stepa dejas festivāliem, mācoties pie mūsdienu pasaules līmeņa stepa dejas meistariem.

Nodarbības vada: Annija Ķesele, Rita Biezēka, Alise Hofmane, Marta Bīdermane un Guna Kaše

Pieteikties nodarbībām!

0
 .